директен

директен
прил. - непосредствен, пряк, прав
прил. - в права посока, непрекъсващ
прил. - без прекачване, транзитен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • директен — (лат. directus) 1. прав, што оди во права линија, без посредници, непосреден 2. што зборува, постапува или работи без заобиколување …   Macedonian dictionary

  • РАМ-меморија — (скр. од анг. Random Acces Memory меморија со директен пристап) комп. меморија до која централната процесна единица има директен пристап се користи за запишување и читање, како и за вршење на измени во запишаната програма видео РАМ (анг. video… …   Macedonian dictionary

  • Мисирков, Крсте Петков — Крсте Петков Мисирков Крсте Петков Мисирков Имя при рождении …   Википедия

  • диск — (грч. diskos круг) 1. во православната црква: чинија на која стои потирот 2. спорт, тркалезна плоча со пречник од околу 20 см, тешка 2 кг, што се фрла во далечина според утврдени правила 3. бот. внатрешниот круг кај сложените цветови 4. комп.… …   Macedonian dictionary

  • имедијатен — (лат. immediatus) 1. непосредно подреден, непосреден, следен, најблизок, директен, сегашен, скорашен 2. моментален, што се извршува веднаш, неодложен …   Macedonian dictionary

  • камера — (лат. camera) 1. справа за снимање (фотографски апарат филмска камера) 2. телевизиска електронска справа за директен пренос на живи сцени на далечина …   Macedonian dictionary

  • модем — (скр. од анг. modulation and demodulation) комп. периферен уред за размена на податоци меѓу два оддалечени компјутера преку телефонска мрежа внатрешен модем (анг. internal modem) модем поставен во еден од слотовите на магистралата за проширување… …   Macedonian dictionary

  • пирекс — (грч. pyr оган, лат. ех надвор) индустриско име за специјално (огноотпорно) стакло од кое се прават предмети што доаѓаат во директен допир со оган се употребува и за телескопи и сл …   Macedonian dictionary

  • хендс — (анг. hand рака) спорт, во фудбалот: прекршок направен со допир на топката со рака, што се казнува со директен слободен удар …   Macedonian dictionary

  • холографија — (грч. holos, graphia опишување) метод на добивање на тридимензионална слика на предмети заснован врз интерференцијата на два светлосни зрака директен од изворот и одбиен од предметот со холографија се добиваат сите оптички информации за снимениот …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”